Kakor

Denna hemsidan använder systemviktiga kakor för att förmedla tjänster till er.

Läs mer... Ok
nav-meny
avtal-och-policy

Avtal & Policy

Avtal, policy och cookies, inte dom roligaste orden i det svenska språket men för både er som kund och oss som leverantör är det viktiga områden att vara tydlig inom. Nedan hittar ni våra standardavtal som reglerar i helhet den relation vi som leverantör (Foodservo Technologies) har till er som abonnent (kund) av våra tjänster.

Foodservo Skolmat - Abonnentavtal

1. Tillgång

Som abonnent till ett Foodservo Skolmat abonnemang får ni tillgång till Foodservo Skolmat systemet via er webbläsare genom att logga in på foodservo.com. Er tillgång till systemet ska i normala lägen vara oavbruten med undantag för de bestämmelser som finnes i detta avtal.

2. Betalning & Pris

Foodservo Skolmat kostar 99kr inkl. moms per månad. När ni registrerar er med ett nytt epostkonto får ni tillgång till en 60-dagar provperiod. Efter att denna provperiod är över behöver ni ange ett betalkort för att fortsätta vara abonnerad till Foodservo Skolmat.

3. Användning

Ni har i enlighet med detta avtal och dess bestämmelser rätt att använda Foodservo Skolmat systemet under den period ni är abonnerad till systemet. Er användning av systemet regleras av detta avtal, svensk lag & rätt samt europeisk lag. Ni godtar utan undantag eller reservation ansvaret att enbart använda Foodservo Skolmat systemet inom ramarna av detta avtal, svensk lag & europeisk lag. Ni accepterar att skulle ni bryta denna överenskommelse kan er tillgång till systemet brytas med omedelbar verkan och utan kompensation för kvarstående perioder.

4. Datalagring

Foodservo Technologies lagrar data i enlighet med etablerade normer kring säker datalagring och hantering. Detta inkluderar till exempel lagring i krypterade format, limiterad tillgång till databaser samt rutiner för att minska möjligheten att lagraddata hamnar i fel händer.

5. Uppsägning

Ert abonnemang har ingen bindningstid och kan sägas upp när som helst genom att logga in på ert konto och genom gå uppsägningsprocessen. Ni behåller då tillgång till systemet för den period ni redan betalt för och när er period tar slut förlorar ni tillgång.

6. Ångerrätt & Öppet köp

Som abonnent till Foodservo Skolmat avsäger ni frivilligt rätten att ångra ert köp. Ni medger att som ny kund har ni fått en 60 dagar provperiod och är medvetna om vad produkt innebär och accepterar därefter att ångerrätten inte är applicerbar.

7. Uppdateringar

Foodservo Skolmat är ett levande projekt som med tiden uppdateras på olika sätt så som med bättre prestanda och fler funktioner. Det är Foodservo Technologies avsikt att alltid öka det värde ni som abonnent får ut av mjukvaran men detta garanteras inte. I olika uppdateringar kan funktioner som finns idag komma att försvinna från systemet för att göra plats för eller förenkla mjukvaran.

8. Limiterad kundtjänst

Som Foodservo Skolmat abonnent har ni rätt till limiterad kundtjänst som hanteras via e-post. Ni erhåller inga garantier på svarstid men förståelsen finnes mellan abonnenten och leverantören att svar på en förfrågan skall inträffa snarast möjligen.

9. Buggar & Systemfel

Om ni som abonnent upptäcker en bugg eller ett systemfel rapporteras detta till kundtjänst snarast möjligen. Samt att ni godtar och attesterar att inte utnyttja ett systemfel eller en bugg på ett sätt som skulle kunna skada systemet eller Foodservo Technologies och dess nätverk. När en bugg blir åtgärdad garanteras inte av Foodservo Technologies men förståelsen mellan abonnenten och leverantör är att åtgärden för att lösa problemet bör påbörjas snarast möjligen.

10. Systemhaveri

Vid ett totalt systemhaveri där abonnentens möjlighet att nyttja tjänsten är i fråga skall leverantören i bästa förmåga nå en lösning snarast möjligen. Tidsram garanteras inte men förståelsen är att utvecklaren skall göra ärendet till högsta prioritet och utföra arbete för att finna en åtgärd som återställer kundenstillgång till systemet. Kunden erhåller ingen kompensation vid ett systemhaveri.

11. Tvist & Lagval

Om en tvist uppstår mellan leverantören och abonnenten som inte kan lösas i samtal mellan parterna har abonnenten rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden(arn.se). Ett beslut från ARN skall godtas & följas av leverantören. Detta avtal i sin helhets skall tolkas i enlighet med svensk rätt.

12. Upphovsrätt

Alla intellektuella rättigheter förbehålles av Foodservo Technologies och dess licensgivare. Ni som abonnent till systemet erhåller en licens att använda Foodservo Skolmat plattformen men ni erhåller inga intellektuella rättigheter. Oavsett övrig kommunikation från Foodservo Technologies skall denna textsektion vara det slutgiltiga ordet i Upphovsfrågor.

13. Avslut av tjänst

Foodservo Technologies förbehåller sig rätten att stänga ner Foodservo Skolmat i framtiden. Foodservo Technologies skall då avbryta samtliga abonnemang och låta återstående betald tid löpa ut (Notera att prövotid inte anses som betald tid) för samtliga abonnenter innan en ner stängning får äga rum.

14. Ändringar

Foodservo Technologies förbehåller rätten att närsomhelst ändra detta abonnentavtal i framtiden. Om den ändrade texten avser förtydligande av redan etablerade texter eller normer skall avtalet träda i kraft omedelbart. Om den ändrade texten påverkar kundens köp på något sätt så som pris, tillgång eller värde i plattformen skall kunden bli notifierade minst 60 kalenderdagar innan ändringen träder i kraft.

Integritetspolicy

1. Personuppgifter & Insamling

Vårt sätt att hantera kundinformation är i grunden baserat på två principer. 1; Lagra bara den personliga informationen som absolut behövs för att tillhandahålla våra tjänster till kund. 2; förvara denna information i ett krypterat format med strikta rutiner kring hur den används.


Statistik
Utöver insamling av personuppgifter som beskriven ovan samlar vår hemsida passivt in information i syftet att generera statistik. Detta innebär att information så som IP-adress, vilken sorts webbläsare ni använder och övriginformation av denna natur sparas för att generera en bild av hur våra tjänster används.

Delning av personuppgifter
Personuppgifter som samlas in av vår hemsida (foodservo.com) och lagras i våra system delas inte med tredje part och används enbart i interna syften så som marknadsundersökning för att förstå våra kunder bättre.

Marknadsföring
Vi använder Google Adsense som annonsleverantör som i sin tur kan komma till att samla in information om er som besökare via teknologi placerad på våra sidor. När ni besöker en sida som visar annonser från Google har ni möjligheten att konfigurera hur era personuppgifter får användas.

2. Betalinformation

Er betalning bearbetas av vår betalpartner och Foodservo Technologies hanterar inte och lagrar inte er betalinformation på våra servrar.


Vår betalpartner är: Stripe

För mer information om Stripe besök: stripe.com

3. Foodservo Skolmat

I Foodservo Skolmat har ni som kund möjlighet att ladda upp och lagra information så som receptur och kunddata. Denna information hanteras under kryptering och andra former av säkerhetsåtgärder för att hållas säker.

4. E-postadresser

Foodservo Technologies använder sig av ett antal olika e-postadresser för att kommunicera med er som kund. Nedan finner ni en lista på samtliga av dom e-postadresser vi använder. Får ni e-post från en adress som inte visas i nedan lista är meddelandet inte från Foodservo Technologies.

info@foodservo.com
noreply@foodservo.com
jonas@foodservo.com

5. Ändringar

Foodservo Technologies och dess partners förbehåller sig rätten att ändra vår policy kring integritet i framtiden.

Cookies / Kakor

1. Vad är kakor

Kakor/cookies är små filer med information som lagras på den enhet som kopplar upp sig mot en given hemsida. Kakor används brett på webben för många olika ändamål så som att få en hemsida att fungera på rätt sätt, få hemsidan att ladda snabbare eller att samla in information om användaren. Vill ni läsa mer om kakor och deras användning kan ni göra detta på Post & telestyrelsens hemsida: www.pts.se

2. Användning

Foodservo Technologies använder sig av två sorters kakor, systemviktiga kakor som får vår hemsida att fungera. Samt kakor kopplade till Google Adsense som är vår annonsleverantör.

Systemviktiga Kakor
Oavsett vilken sida ni besöker hos oss kan systemviktiga kakor komma till att användas. Dessa kakor används enbart i ändamålet att få hemsidan att fungera på rätt sätt och inget annat. Landar ni på en av dessa sidor kommer ett meddelande visas som klargör detta.

Google Adsense
När ni besöker en av våra sidor som levererar annonser via Google Adsense kommer ni att bli frågade att ge ert samtycke till hur er data får användas. Ni väljer själva om ni vill ge samtycke eller inte och ni kan hantera inställningar kring er data.

3. Ändringar

Foodservo Technologies och dess partners förbehåller sig rätten att ändra vår policy kring kakor i framtiden.